Actieve burgercommunicatie

Betrokkenheid van de jongste burgers

Kinderen hebben ook belangen in onze omgeving. Verkeersveiligheid is voor hen een belangrijk thema.

Ruimte genoeg zou je zeggen

Hoe gaan we met die ruimte om? Laten we het open? Willen we er wonen?

De gemeenten verantwoordelijk voor de zorg

De gemeenten worden verantwoordelijk voor een deel van de zorg, maar krijgen daarvoor wel minder geld. Hoe gaan we dat samen oplossen?

voor een betrokken samenleving

Wat vinden bewoners van nevengeul Varik?

In mei en juni 2016 heeft KeppelMedia 250 inwoners van Varik en Heesselt ge├»nterviewd over de plannen voor een hoogwatergeul…

Hoe betrek je bewoners bij een dijkverbetering?

Waterschap Rivierenland heeft KeppelMedia ingeschakeld om inwoners van het gebied te betrekken bij de dijkverbetering tussen Tiel en Waardenburg. Achthonderd…

Energie van dorpen in beeld gebracht

Het komende jaar gaat KeppelMedia samen met de DKK, de vereniging van dorpshuizen en kleine kernen in Gelderland, aan de…

Wat vinden burgers van transitie?

De veranderingen in het sociale domein hebben nogal wat gevolgen voor veel mensen. In de gemeente Doetinchem was de vraag:…
Keppel Media bevordert actieve bewonersparticipatie en draagt bij aan een actieve en sociale wijk.